download catalogue
Download
Download những tài liệu mới nhất của chúng tôi
Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện
Giải Thưởng Về Môi Trường Xanh
click_scroll

Chi nhánh

Với mạng lưới văn phòng và kho tại các thành phố lớn, thì việc tiếp cận sản phẩm gạch Bạch Mã thật dễ dàng.

Công ty TNHH Công Nghiệp Gốm Bạch Mã (VN) - Chi Nhánh H Chí Minh

Số 3, đường 34A, Phường An Phú, TP. Thủ Đức

Tel: +84 28 6280 1626

Tel: +84 28 6280 1629